Historie nemovitosti

Úvodní stránka > Historie nemovitosti


O stavbě

"Boží prst" je opravdový teplický fenomén. Jako nejvyšší budovu v Teplicích ho nelze přehlédnout ani ze širokého okolí. Navržen byl v libereckém Stavoprojektu pozdějším členem inovátorského ateliéru SIAL Miroslavem Masákem jako technický i společenský experiment - přechodný typ bydlení pro dělníky-samotáře a bezdětné páry. Na podobném principu "startovního" bydlení funguje vlastně dodnes. Z fotografie modelu lze soudit, že fasáda měla původně působit více abstraktně, což se bohužel v omezených podmínkách socialistické výroby nepodařilo zrealizovat. Byla nakonec použita všudypřítomná typizovaná hliníková fasáda, stejná jako je např. na hotelu Bohemia v Ústí nad Labem a stovkách objektů po celém Československu. Fasádu tak osvěžuje pouze nepravidelný rastr oken a pevných výplní.
Již během výstavby musely být učiněny některé technické kompromisy. Dům se vychýlil od svislé osy a musel být oproti projektu o několik pater nižší.

Text, který o projektu vyšel v revue Architektura ČSR v roce 1968:

"Návrh domu hotelového bydlení pro Teplice je kromě svého společenského aspektu, známého z jiných podobných pokusů, zajímavý také technicky. Inženýr Zdeněk Patrmann tu využil svých zkušeností z televizního vysílače na Ještědu, kde na tažené betonové jádro válcového tvaru je zavěšena ocelová konstrukce kruhových podlaží různých poloměrů, a také zde na betonový hranol zavěšuje ocelovou kostru. Dispoziční výhoda tohoto řešení je ta, že betonové jádro obsahuje stabilní komunikace a příslušenství, zatímco obytné plochy jsou situovány ve vyvěšené ocelové konstrukci, jež usnadňuje jejich variabilitu. Díky tomu může být objekt použit i pro normální byty malé metráže. V současné době se pracuje na prováděcím projektu. Při výtvarném řešení detailu se architekt snaží volit takové postupy, které by ve vzhledu díla zanechaly stopu lidské ruky, aby jí byl proteplen neosobní chlad průmyslově vyrobených elementů."

Publikováno v: PROCHÁZKA, V. Úsilí libereckých architektů o zlidštění architektury. In Architektura ČSSR : Revue svazu čs. architektů. roč. 1968, s. 489. [článek]

Zdroj: https://teplice-teplitz.net/stavby/karta/nazev/9-dum-hoteloveho-bydleni

Legendární rockový klub Božák

Rockový klub BožákRockový klub Božák (2)Rockový klub Božák (3)Rockový klub Božák (4)Rockový klub Božák (5)Rockový klub Božák (6)Rockový klub Božák (7)Rockový klub Božák (8)Rockový klub Božák (9)Rockový klub Božák (10)Rockový klub Božák (11)Rockový klub Božák (15)Rockový klub Božák (14)Rockový klub Božák (13)Rockový klub Božák (12)Rockový klub Božák (16)Rockový klub Božák (17)

*Na všechny zveřejněné fotografie se vztahují autorská práva a je zakázáno je kopírovat nebo znovu užívat.

logo-vyska